osobní stránky JIŘÍHO ADAMOVIČE
ÚVODNÍ STRÁNKA
O MNĚ
PROJEKTY
ČLÁNKY
PREZENTACE
PŘEKLADY
UŽITEČNÉ ODKAZY
   

Seznam publikovaných prací

2006

Adamovič, J. (2006): Thermal effects of magma emplacement and the origin of columnar jointing in host sandstone. – LASI II. Physical geology of subvolcanic systems: Laccoliths, sills and dykes. Isle of Skye, April 1-3rd 2006. Abstracts, field guide: 22-24. Birmingham.

Cajz, V., Mrlina, J., Adamovič, J., Mach, K. & Chadima M. (2006): Structural setting of the České středohoří Mts. volcanic centre, Bohemian Massif, central Europe. – LASI II. Physical geology of subvolcanic systems: Laccoliths, sills and dykes. Isle of Skye, April 1-3rd 2006. Abstracts, field guide: 73-76. Birmingham.

Cílek, V., Adamovič, J. & Vařilová, Z. (2006): Pravčická brána a vznik pískovcových skalních bran. – Minulosti Českého Švýcarska III: 5-19. Správa NP České Švýcarsko, Krásná Lípa.

Malý, K.D., Cajz, V. & Adamovič, J. (2006): Skalické křemence a jejich vztah k nadložním vulkanickým horninám. – Zpr. geol. Výzk. v Roce 2005: 23-24. Praha.

Mikuláš, R., Cílek, V. & Adamovič, J. (2006): Geologicko-geomorfologický popis skalních měst Českého ráje. In: Jenč P. and Šoltysová L. (Editors), Pískovcový fenomén Českého ráje. The sandstone phenomenon of the Bohemian Paradise. ZO ČSOP Křižánky, pp. 245-286. Turnov. (in Czech, English abstract)

2005

Adamovič, J. (2005): Sandstone cementation and its geomorphic and hydraulic implications. Le liant du gres et ses implications géomorphologiques et hydrauliques. – Abstracts, 2nd International Conference on Sandstone Landscapes, 25-28 May 2005, Vianden: 14-15.

Adamovič, J. (2005): Sandstone cementation and its geomorphic and hydraulic implications. – Ferrantia, 44: 19-22. Luxembourg.

Cajz, V., Adamovič, J., Mrlina, J. & Mach, K. (2005): Vulkanické centrum Českého středohoří, strukturní aspekty vývoje. – Zpr. geol. Výzk. v Roce 2003: 26-30. Praha.

Cajz, V., Mrlina, J., Adamovič, J., Mach, K. & Mertlík J.H. (2005): Strukturní aspekty vývoje vulkanického centra Českého středohoří. – Sborník abstrakt, 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005: 19-21.

Havránek, P. & Adamovič, J. (2005): Prokřemenění pískovců na Milštejně v Lužických horách. – Bezděz, 14: 133-162. Česká Lípa.

Malý, K.D., Adamovič, J., Jehlička, J. & Zachariáš, J. (2005): Formy SiO2 v silicifikovaných pískovcích okrajových částí oherského riftu. – Sborník abstrakt, 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005: 68.

Mertlík, J. & Adamovič, J. (2005): Some significant geomorphic features of the Klokočí Cuesta, Czech Republic. Quelques aspects géomorphiques significatifs de la Cuesta de Klokočí, République Tchéque. – Abstracts, 2nd International Conference on Sandstone Landscapes, 25-28 May 2005, Vianden: 70-71.

Mertlík, J. & Adamovič, J. (2005): Some significant geomorphic features of the Klokočí Cuesta, Czech Republic. – Ferrantia, 44: 163-167. Luxembourg.

Zachariáš, J., Pudilová, M. & Adamovič, J. (2005): Ferruginous crusts and cements in the northern part of Bohemian Cretaceous Basin: Genetic implications from O and H isotopes. – Abstracts, 6th International Symposium on Applied Isotope Geochemistry, 11-16 September 2005, Prague: 262-263.

2004

Adamovič J. (2004): Tektonika. In Kolektiv: Živel Země: 64-67. Agentura Koniklec, Praha.

Adamovič J. (2004): Specific relief of ferruginous sandstones and sinters in northern Bohemia. 8th International Symposium on Pseudokarst, 26-29 May 2004, Teplý Vrch – Slovakia. Abstracts of papers: 26. Rimavská Sobota.

Adamovič J. (2004): Specific relief of ferruginous sandstones and sinters in northern Bohemia. In: Gaál L. (ed.), Proceedings of the 8th International Symposium on Pseudokarst, Teplý Vrch – Slovakia, 142. Slovak Cave Administration, Liptovský Mikuláš.

Adamovič J. & Havránek P. (2004): Siliceous karst forms in the Lužické hory Mts., northern Bohemia. 8th International Symposium on Pseudokarst, 26-29 May 2004, Teplý Vrch – Slovakia. Abstracts of papers: 17-18. Rimavská Sobota.

Adamovič J. & Havránek P. (2004): Siliceous karst forms in the Lužické hory Mts., northern Bohemia. In: Gaál L. (ed.), Proceedings of the 8th International Symposium on Pseudokarst, Teplý Vrch – Slovakia, 94. Slovak Cave Administration, Liptovský Mikuláš.

Adamovic J. & Kidston J. (2004): Porosity reduction in coarse detrital rocks along dike contacts: evidence from basaltic and phonolitic dikes. AAPG European Region Conference with GSA, October 10-13, 2004, Prague. Official Program & Abstract Book, 56. Praha.

Adamovič J., Malý K. & Zachariáš J. (2004): Secondary quartz cementation around phreatomagmatic structures, Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic. In: Németh K., Martin U., Goth K. & Lexa J. (Eds.), Abstract Book of the Second International Maar Conference, Hungary – Slovakia – Germany: 40-41. Budapest.

Cajz V. & Adamovic J. (2004): Tectonic controls on location of phreatomagamtic phenomena, eastern Eger Rift, North Bohemia. In: Németh K., Martin U., Goth K. & Lexa J. (Eds.), Abstract Book of the Second International Maar Conference, Hungary – Slovakia – Germany: 47. Budapest.

Cajz V., Adamovič J., Rapprich V. & Valigurský L. (2004): Newly identified faults inside the volcanic complex of the České středohoří Mts., Ohře/Eger Graben, North Bohemia. Acta Geodyn. Geomater., 1, 2 (134): 213-222. Praha.

Ulrych J. & Adamovič J. (2004): (Ultra)mafické plášťové xenolity v kenozoických alkalických vulkanitech Českého masívu (Česká republika). Mineralia slovaca, 36: 205-215. Bratislava.

2003

Adamovič, J. (2003): Křehké porušení devonských vápenců podél očkovského zlomu, velkolom Čertovy schody. Zpr. geol. Výzk. v Roce 2001: 12-13.

Novák, J.K., Ulrych, J., Chvátal, M., Langrová, A., Cajz, V., Adamovič, J., Rychlý, R. & Wiesner, T. (2003): Zeolite-bearing trachyandesite from Dobranka, České středohoří Mts.: Petrography, Geochemistry and amygdale mineralogy. Acta Montana, Ser. A, 22 (129): 79-96. Praha.

Ulrych J., Pavková J. & Adamovič J. eds. (2003): Hibsch 2002 Symposium. Geolines, 15, 200 p. Praha.

2002 Adamovič J. (2002): Occurrences of Fe-oxyhydroxides in sandstones of the Bohemian Cretaceous Basin. In Pseudokrasový sborník 2. Knih. České speleologické společnosti, 37: 7-40. Praha.

Adamovič J. (2002): Přehled stylů proželeznění v pískovcích CHKO Kokořínsko. In Pseudokrasový sborník 2. Knih. České speleologické společnosti, 37: 41-46. Praha.

Adamovič J. (2002): Sedimentary rocks. In Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS), Earth System: History and Natural Variability. – Oxford University Press, Oxford, UK. [http://www.eolss.net]

Adamovič J. (2002): Kokořínsko. - In: Katalog vybraných významných geologických lokalit pískovcových oblastí. Železivce české křídové pánve. Knihovna České speleologické společnosti, 38: 7-36. Praha.

Adamovič J. (2002): Českolipsko. - In: Katalog vybraných významných geologických lokalit pískovcových oblastí. Železivce české křídové pánve. Knihovna České speleologické společnosti, 38: 37-46. Praha.

Adamovič J. (2002): Shrnutí nových poznatků: co nám říkají o genezi železivců v české křídě. - In: Katalog vybraných významných geologických lokalit pískovcových oblastí. Železivce české křídové pánve. Knihovna České speleologické společnosti, 38: 146-151. Praha.

Adamovič J. (2002): Origin of sandstone bodies of the Bohemian Cretaceous Basin (BCB). - In: Kopřivová L. (ed.): Sandstone Landscapes: Diversity, Ecology and Conservation, 14-20 September 2002. Abstract book: 1. Doubice.

Adamovič J. & Cílek V., eds. (2002): Pseudokrasový sborník 2. Knihovna České speleologické společnosti, 37, 72 pp. Zlatý Kůň Praha.

Adamovič J. & Cílek V., eds. (2002): Katalog vybraných významných geologických lokalit pískovcových oblastí. Železivce české křídové pánve. Knihovna České speleologické společnosti, 38, 172 pp. Zlatý Kůň Praha.

Adamovič J. & Coubal M. (2002): Faulted margins of the Eger Graben – contrasting histories. In: HIBSCH 2002 Symposium, 3-8 June 2002 Teplá near Třebenice, Ústí nad Labem, Mariánské Lázně. Abstracts. Czech Geological Survey, Prague, p. 67. Praha.

Adamovič J. & Kühn P. (2002): Poznámky ke geologickým bádáním F.A. Reusse na Českolipsku. – In Reussové z Bíliny. Památce velkých přírodovědců. Monografické studie Regionálního muzea v Teplicích, 36: 123-132. Teplice.

Cajz V. & Adamovič J. (2002): Dyke swarm emplacement in the volcanic centre of the České středohoří Mts. (Böhmisches Mittelgebirge), Eger Rift, and its paleostress background. - In: C. Breitkreuz, A. Mock & N. Petford (Eds.): First International Workshop: Physical Geology of Subvolcanic Systems – Laccoliths, Sills, and Dykes (LASI), Abstracts. Wissenschaftliche Mitteilungen TU Freiberg, 20: 10-12. Freiberg.

Kopecký J., Jenka O. & Adamovič J. (2002): Broumovsko. - In: Katalog vybraných významných geologických lokalit pískovcových oblastí. Železivce české křídové pánve. Knihovna České speleologické společnosti, 38: 128-137. Praha.

Mertlík J., Adamovič J. & Nešporová M. (2002): Český ráj. - In: Katalog vybraných významných geologických lokalit pískovcových oblastí. Železivce české křídové pánve. Knihovna České speleologické společnosti, 38: 105-127. Praha.

Mikuláš R. & Adamovič J. (2002): Okolí Hamru a Svébořic. - In: Katalog vybraných významných geologických lokalit pískovcových oblastí. Železivce české křídové pánve. Knihovna České speleologické společnosti, 38: 47-55. Praha.

Mikuláš R., Adamovič J., Cílek V., Hendrych J., Líčeníková M., Mertlík J., Mrkáček Z., Petříček V., Tomášek O., Šoltysová L., Vacková D. & Herben T. (2001): Guide to the Post-conference excursion Sandstone Landscapes: Diversity, Ecology and Conservation, 14-20 September 2002, 15 p. Doubice.

Mikuláš R., Němečková M. & Adamovič J. (2002): Bioerosion and bioturbation of a weathered metavolcanic rock (Cretaceous, Czech Republic). Acta Geologica Hispanica, 37, 1: 21-27. Barcelona.

Ulrych J., Cajz V., Adamovič J. & Bosák P. eds. (2002): Hibsch 2002 Symposium. Excursion guide. Abstracts. 120 p. Česká geologická služba Praha.

2001

Adamovič J., Melka K. & Ulrych J. (2001): Fe-oxyhydroxide cementation in Cretaceous sandstones, northern Bohemia: relation to young volcanic activity. Mitt. Österr. Miner. Ges., 146: 16-17. Wien.

Adamovič J. & Mikuláš R. (2001): Geologické zajímavosti bývalých VVP Ralsko a Mladá. Příroda, 8: 7-12. Praha.

Adamovič J., Ulrych J. & Peroutka J. (2001): Geology of occurrences of ferruginous sandstones in N Bohemia: famous localities revisited. Geologica Saxonica – Abh. Mus. Miner. Geol. Dresden, 46/47: 105-123. Dresden.

Kühn P., Havránek P. & Adamovič J. (2001): Geologische Aspekte des Eisenerz-Bergbaus in den Sandsteinen der Lausitzer Kreide. Geologica Saxonica – Abh. Mus. Miner. Geol. Dresden, 46/47: 125-137. Dresden.

2000

Adamovič J. & Prouza V. (2000): Geology. Paleogeographic atlas. In Sládek V. et al.: Australis. Multimedia CD on Australian nature. http://www.australis.cz/

Adamovič J., Ulrych J. & Peroutka J. (2000): Geology of occurrences of ferruginous sandstones in N Bohemia: famous localities revisited. Schr. Staatl. Mus. Miner. Geol. Dresden, 11: 49-50. Dresden.

Coubal M. & Adamovič J. (2000): Youngest tectonic activity on faults in the SW part of the Most Basin. Geolines, 10: 15-17. Praha.

Kühn P., Havránek P. & Adamovič J. (2000): Geologische Aspekte des Eisenerz-Bergbaus in den Sandsteinen der Lausitzer Kreide. Schr. Staatl. Mus. Miner. Geol. Dresden, 11: 86. Dresden.

Mikuláš R., Němečková M. & Adamovič J. (2000): The Glossifungites and Trypanites ichnofacies on a weathered (and subsequently re-compacted) metavolcanic rock (Cretaceous, Czech Republic). Contrib. Third Internat. Bioerosion Workshop, Aug. 28 – Sep. 3, 2000, Barcelona: 25-26. Barcelona.

Ulrych J., Novák J.K., Langrová A., Melka K., Cajz V., Adamovič J., Pertlik F., Wiesner T., Žid L. & Radoň M. (2000): Tertiary phonolite laccolith of Mariánská hora Hill, N Bohemia: geological, petrological and mineralogical characteristics. Acta Montana, Ser. A, 15 (116): 5-44. Praha.

1999

Adamovič J. (1999): Do pískovců s baterkou. QUO, 1999, 3: 120. Praha.

Adamovič J. (1999): Skalní kaple v Modlivém dole. QUO, 1999, 5: 129. Praha.

Adamovič J. & Coubal M. (1999): Intrusive geometries and Cenozoic stress history of the northern part of the Bohemian Massif. Geolines, 9: 5-14. Praha.

Budil P., Štěpánek P. (eds.), Adamovič J., Coubal M., Chlupáč I., Opletal M. & Valečka J. (1999): Examples of important geological localities in the Sudetes (Czech Republic). Polish Geological Institute Special Papers, 2: 27-32. Warszawa.

Mísař Z. & Adamovič J. (1999): Geologická mapa ČR 1:50 000. List 13–41 Čáslav. – Český geologický ústav, Praha.

Ulrych J., Cajz V. & Adamovič J., eds. (1999): Magmatism and rift basin evolution. Geolines, 9, 137 pp. Praha.

Stárková I., Opletal, M., Adamovič J. & Macek J. (1999): Geologická mapa ČR 1:50 000. List 14–33 Polička. – Český geologický ústav, Praha.

1998

Adamovič J. (1998): Geologické památky. Nový cyklus článků. Místní noviny Podbezdězí, 1998 (7). Kruh.

Adamovič J. (1998): Geologické památky (1). Červený lom u Podolce. Místní noviny Podbezdězí, 1998, 8. Kruh.

Adamovič J. (1998): Americký profesor a Spící panna. Místní noviny Podbezdězí - Doksy, 1998, 8: 1. Kruh.

Adamovič J. (1998): Geologické památky (2). Chlum u Dubé. Místní noviny Podbezdězí, 1998, 9. Kruh.

Adamovič J. (1998): Geologické památky (3). Jestřebská skála. Místní noviny Podbezdězí, 1998, 10. Kruh.

Adamovič J. (1998): Geologické památky (4). Pustý zámek. Místní noviny Podbezdězí, 1998, 11. Kruh.

Adamovič J. (1998): Geologické památky (5). Kamenný vrch u Křenova. Místní noviny Podbezdězí, 1998, 12: 9. Kruh.

Adamovič J. & Coubal M. (1998): Volcanic geometries and stress history of the northern part of the Bohemian Massif. Workshop "Magmatism and Rift Basin Evolution" IGCP Project No. 369, Liblice. Excursion Guide. Abstracts: 63. Český geologický ústav, Praha.

Adamovič J., Kadlec J. & Hanžl P. (1998): Geologická mapa ČR 1:50 000. List 14–34 Svitavy. – Český geologický ústav Praha.

Holásek O., Fišera M., Štěpánek P., Klečák J., Tíma V., Adamovič J. & Zelenka P. (1998): Geologická mapa ČR 1:50 000. List 13–41 Čáslav. – Český geologický ústav Praha.

Ulrych J., Cajz V. & Adamovič J., eds. (1998): Magmatism and rift basin evolution. Excursion Guide. Abstracts. IGCP 369 Workshop, Liblice, September 7-11, 1998. Český geologický ústav, Praha.

1997

Adamovič J. (1997): Mapování svrchnokřídových sedimentů na listu Svitavy. Zpr. geol. Výzk. v Roce 1996: 13-14. Praha.

Adamovič J. (1997): Vývoj poznání geologické stavby západní části VVP Ralsko. Geology of the W part of the Ralsko Military Reserve, its knowledge past and present. Bezděz, 5: 85-146. Česká Lípa.

Adamovič J. & Altmann J. (1997): Geologické poznatky ze stavby silničního tunelu Hřebeč. Zpr. geol. Výzk. v Roce 1996: 149-151. Praha.

Hanžl P., Adamovič J. & Stárková M. (1997): Krystalinikum a perm v podloží křídy na listu Svitavy. Zpr. geol. Výzk. v Roce 1996: 27-28. Praha.

Uličný D. & Adamovič J. (1997): Sequence stratigraphy of tide-dominated sandbodies, Jizera Formation (Turonian), Bohemian Cretaceous Basin. 18th IAS Regional European Meeting of Sedimentology, Heidelberg, September 2-4, 1997, Abstracts: 347-348. Heidelberg.

1996

Adamovič J. (1996): Maršovický vrch bude nižší. Místní noviny Podbezdězí, 1996, 5. Kruh.

Coubal M., Adamovič J. & Pazdírek O. (1996): Lužický zlom a severní okraj české křídové pánve. Sedimentární geologie v České republice 96. Abstrakty: 5-6. Přír. fak. UK Praha.

1995

Adamovič J. (1995): Maršovický vrch podruhé. Místní noviny Podbezdězí, 1995, 2: 3. Kruh.

1994

Adamovič J., ed. (1994): Bohemian Cretaceous Basin and Pálava Mountains (Moravia) - Excursion Guide. Twelfth International Symposium on Ostracoda. Praha, 32 pp.

Adamovič J. (1994): Paleogeography of the Jizera Formation (Late Cretaceous sandstones), Kokořín area, central Bohemia. Sbor. geol. Věd, Geol., 46: 103-123. Praha.

Adamovič J. & Coubal M. (1994): Nové poznatky o litologii a tektonice svrchní křídy z plynovodního výkopu na Českolipsku (úsek Jestřebí-Zakšín) Zpr. geol. Výzk. v Roce 1993: 7-9. Praha.

Adamovič J. & Raus M. (1994): Příspěvek k metodice měření šikmého zvrstvení. Geol. Průzk., 35 (1993), 7-8: 226-228. Praha.

1993

Adamovič J. (1993): Křídové sedimenty v jv. části listu 13-41 Čáslav. Zpr. geol. Výzk. v Roce 1992: 8-10. Praha.

Holásek O., Fišera M., Adamovič J. & Falc Z. (1993): Geologická mapa ČR 1:50 000. List 13–14 Nymburk. – Český geologický ústav, Praha.

1992 Adamovič J. (1992): Výzkum křídových sedimentů na území listu 1:50 000 Polička (14-33 Polička). Zpr. geol. Výzk. v Roce 1990: 14-16. Praha.

1991

Adamovič J. (1991): Proudové zvrstvení v pískovcích korycanských vrstev v oblasti Maštalí, jz. od Litomyšle. Zpr. geol. Výzk. v Roce 1989: 15-17. Praha.

Adamovič J. (1991): Žraloci se představují. Živa, 39 (77), 1: 35-37. Praha.

Adamovič J. (1991): Žraloci II. Vejcorodí nebo živorodí? Živa, 39 (77), 2: 80-83. Praha.

Adamovič J. (1991): Žraloci III. Tropičtí a polární, dravci a vegetariáni. Živa, 39 (77), 3: 130-133. Praha.

Adamovič J. (1991): Žraloci IV. Člověk a žralok - kdo je více ohrožen? Živa, 39 (77), 4: 175-179. Praha.

1988

Adamovič J. (1988): Review of shark specimens of the National Museum in Prague. Sbor. Nár. Muz. v Praze, Ř. B, 44, 1: 11-46, 12 pls. Praha.

1985

Adamovič J. (1985): Žralok havajský - zástupce nové čeledi. Živa, 33 (71), 2: 66. Praha.

copyright,2005, J. Adamovič