osobní stránky JIŘÍHO ADAMOVIČE
ÚVODNÍ STRÁNKA
O MNĚ
PROJEKTY
ČLÁNKY
PREZENTACE
PŘEKLADY
UŽITEČNÉ ODKAZY
   

Projekty

>> Proželeznění v sedimentech české křídové pánve a jeho vztah k mladému vulkanismu

Projekt si stanovil za cíl určení prostorového a genetického vztahu mezi tělesy neovulkanitů a jednotlivými typy proželeznění v sedimentech české křídové pánve.

Informaci o výsledcích grantového projektu naleznete ZDE (....MB) PDF

.::. Monografii o železivcích české křídové pánve naleznete ZDE [6,4 MB] *.PDFČT 1, České hlavy 24.10.2006, Železité pískovce na Marsu

podívej se zdeČT 24, Planeta věda 29.10.2006, Tajemství českých pískovců

podívej se zde

Obr. 1. Tři základní morfologické typy proželeznění a jejich prostorová vazba na intruzivní tělesa vulkanitů. Schéma je založeno na poznatcích se severní části české křídové pánve.

Obr. 2. Soubor subhorizontálně protažených trubicovitých železitých konkrecí tvořených pískovcem s goethitovým tmelem. Morfologický typ 2. Borek u České Lípy.

Obr. 3. Deskovité, ploše uložené těleso slepence tmeleného goethitem a lepidokrokitem se táhne od rokle Močidla na Kokořínsku severním směrem na vzdálenost více než 10 km. Deska místy tvoří svérázný skalní reliéf s horizontálními římsami a skalními hřiby. Jestřebice, Vojtěšský důl.

Obr. 4. Mikrofotografie rozhraní mezi křemenem bohatým železivcem (spodní část) a lupenitým, křemenem chudým železivcem (nahoře) představujícím rozloženou žílu mikromelilitolitu. Výrazné jsou projevy koroze na křemenných zrnech blízko kontaktu. Zvětšení 100×, odražené světlo. Hamerský Špičák.

[zpět]

copyright,2005, J. Adamovič